06 110 76 836 info@storievents.nl
Selecteer een pagina

Dufais Horeca Groep is een prachtig familiebedrijf in Boskoop dat wordt geleid door 4 broers. Het bedrijf bestaat uit Flora Boskoop, Dufais catering & events en Roos eten & drinken. De uitdaging waar het bedrijf voor staat is, hoe zich te kunnen onderscheiden binnen de zakelijke markt en hoe meer zakelijke klanten buiten de regio Boskoop binnen te halen. Belangrijk daarbij is om een duidelijk en éénduidig verhaal te hebben voor zowel de totale Dufais Horeca Groep als de individuele bedrijfsonderdelen, waarbij de eerste focus lag op Dufais Catering & Events.
Storievents is gevraagd om dit verhaal te achterhalen en te beschrijven, zodat vandaar uit een duidelijke richting voor marketing en communicatie kan worden gekozen.

In een aantal sessies hebben we met de 4 broers en een aantal key personen uit de organisatie besproken wat de missie,visie,kernwaarden en belangrijkste doelstellingen zijn. Vanuit het “Gouden Cirkel” model is daar een duidelijke “Why” naar voren gekomen. Vanuit deze why is er een bedrijfsverhaal geschreven, dat Dufais Catering & Events nieuwe handvatten en richtingen geeft om in de toekomst hun ambitieuze doelstellingen te kunnen behalen.