06 110 76 836 info@storievents.nl
Selecteer een pagina

Surelock is gespecialiseerd in databeveiliging voor bedrijven met 15–350 werkplekken. Na de oprichting heeft Surelock te maken gehad met een “identiteitscrisis”. Wie zijn we eigenlijk? Waar staan we voor?
Storievents is gevraagd om het verhaal van Surelock te achterhalen en te beschrijven, zodat vandaar uit een duidelijke richting voor marketing en communicatie kan worden gekozen.

In een sessie hebben we met de key personen uit de organisatie besproken wat de missie,visie,kernwaarden en belangrijkste doelstellingen zijn. Vanuit het “Gouden Cirkel” model is daar een duidelijke “Why” naar voren gekomen. Vanuit deze Why is er een bedrijfsverhaal geschreven, dat Surelock nieuwe handvatten en richtingen geeft om in de toekomst hun ambitieuze doelstellingen te kunnen behalen.